1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: VŨ CHÍ CƯỜNG
Mã số thuế: 2802583303
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƯỜNG HẢI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở