1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0859289282
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CC1 MIỀN BẮC
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI