CÔNG TY TNHH XD KHÁNH HẢI

Lô 18,B1-20,Khu đô Thị Sinh Thái Ven Sông Hoà Xuân - Giai Đoạn 2, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /