1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC
Mã số thuế: 3702758287
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 08/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XE NÂNG ZHONG LI VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ