1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 0908984906/076819776
Người đại diện: Lê Thị Thanh Thúy
Mã số thuế: 3603656936
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 19/07/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XING JU VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Sửa chữa thiết bị điện
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ