1
Điện thoại: 0935146473
Người đại diện: TRẦN KIM TÍN
Mã số thuế: 1102010961
Ngành nghề chính: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Ngày cấp: 30/05/2022
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP NỮ NHI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động