1
Điện thoại: 0943984907/0907199050
Người đại diện: TRẦN THANH VĂN
Mã số thuế: 1402120965
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KATARA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng