1
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC DUY MẪN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1410 : May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Ngành nghề kinh doanh:

– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
– 1393: Sản xuất thảm, chăn, đệm
– 1394: Sản xuất các loại dây bện và lưới
– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1420: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
– 1511: Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
– 1512: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
– 1520: Sản xuất giày, dép
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dệt, máy may, da giày
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: bán buôn nguyên phụ liệu ngành may
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI