1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0913191348
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Mã số thuế: 0315572226
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 19/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ THUYỀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ đóng gói
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu