1
Điện thoại: 0938213874
Người đại diện: PHẠM HOÀNG CHUNG
Mã số thuế: 0315659205
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NIWA NANO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế