1
Điện thoại: 0903347990
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Thanh Ngatrần Thanh Trúc
Mã số thuế: 3401233504
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
CÔNG TY TNHH XƯỞNG MAY PHAN THIẾT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Sản xuất các loại dây bện và lưới
 • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất sợi
 • Sản xuất thảm, chăn, đệm
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 • Sản xuất vải dệt thoi