1
Người đại diện: ĐOÀN THỊ NHUNG
Mã số thuế: 0315603467
Ngành nghề chính: Chăn nuôi khác
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH YẾN SÀO ĐOÀN GIA YẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Chăn nuôi khác
  • Xây dựng nhà không để ở