1
Tỉnh thành : VĨNH PHÚC
Điện thoại: 0975580201
Người đại diện: SONG MYOUNGIL
Mã số thuế: 2500624313
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH YEONGHEUNG VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu