2
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: LU, MIN - HSUN
Mã số thuế: 3702751323
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Ngày cấp: 18/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH YOUNG CHAIN

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất linh kiện điện tử