1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0917181479
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
Mã số thuế: 3702725161
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH YUSCON INTERNATIONAL LOGISTICS

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy