1
Tỉnh thành : TUYÊN QUANG
Điện thoại: 0981939584
Người đại diện: HOÀNG ANH TUẤN
Mã số thuế: 5000874938
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁT LONG TRÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng