1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 02973623366-0939
Người đại diện: NGUYỄN QUANG CHÍ
Mã số thuế: 1702193185
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/04/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ