1
Điện thoại: 0905375178
Người đại diện: PHẠM KIM ĐỨC
Mã số thuế: 0401970333
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ KHUÔN MẪU ĐỨC TÍN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp