1
Điện thoại: 0913596694
Người đại diện: TRƯƠNG ÁNH TUYẾT
Mã số thuế: 1900651366
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN THÀNH CÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống