1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
Mã số thuế: 0315515299
Ngành nghề chính: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI TRÍ SAO KHUÊ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu