1
Điện thoại: 0914021125
Người đại diện: Trần Hùng Dũng
Mã số thuế: 5901179760
Ngành nghề chính: Chăn nuôi lợn
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÒA PHÁT CHÍN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Chăn nuôi khác
  • Chăn nuôi lợn
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng