1
Điện thoại: 0917489999
Người đại diện: TRANG ĐỨC NGUYÊN
Mã số thuế: 1702158335
Ngành nghề chính: Khai thác thuỷ sản biển
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC HẢI SẢN ĐỨC NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Khai thác thuỷ sản biển