1
Điện thoại: 0837871728
Người đại diện: LÊ CHÍ CƯƠNG
Mã số thuế: 1702160246
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ CHÍ BẢO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở