1
Điện thoại: 0913449144
Người đại diện: TRẦN THỊ NGỌC NHỊ
Mã số thuế: 1702197630
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ VĂN THỐNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ