1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0938175586
Người đại diện: Tăng Ngọc Bảo Thụy
Mã số thuế: 0317317895
Ngành nghề chính: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CÁT MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu