1
Điện thoại: 0976416008
Người đại diện: DƯƠNG THÀNH TUẤN
Mã số thuế: 3901279546
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN SANG TÂY NINH

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu