1
Điện thoại: 0946187986
Người đại diện: LÊ THỊ PHƯƠNG THU
Mã số thuế: 1301093024
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG PHẨM HIỂN OANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh