1
Tỉnh thành : BẾN TRE
Điện thoại: 0913641441
Người đại diện: ĐẶNG VĂN LÂM
Mã số thuế: 1301071165
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 13/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU MINH HƯNG BẾN TRE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh