1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Trần Việt Tùng
Mã số thuế: 0315435607
Ngành nghề chính: Xuất bản phần mềm
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUVV (NTNN)

Danh mục ngành nghề:

  • Chuyển phát
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Lập trình máy vi tính
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm