1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Wilco Anthony Paul Van Zwieten
Mã số thuế: 0315426465
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Ở Serenitas