1
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: 0909406786
Người đại diện: Trần Trung Hiếu
Mã số thuế: 3502424745
Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì bằng gỗ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Gỗ Minh Nhật

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất bao bì bằng gỗ
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác