1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: JANIS OZOLS
Mã số thuế: 0315524092
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOFI SOLUTIONS

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan