1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: TRẦN TRỌNG HỮU
Mã số thuế: 3702745256
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN NHUẬN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu