1
Người đại diện: MAI HIẾU THẢO
Mã số thuế: 0316328580
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN MAI VY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Quảng cáo
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi