1
Điện thoại: 0905271960
Người đại diện: Lý Văn Nay
Mã số thuế: 4101537704
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại M I L

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Đại lý
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Đấu giá
 • Môi giới