1
Điện thoại: 0996266888
Người đại diện: TRẦN THANH HẰNG
Mã số thuế: 0315548128
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Cơ sở lưu trú khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Xây dựng nhà để ở