1
Điện thoại: 0911364260/0979147079
Người đại diện: ĐẶNG NGỌC
Mã số thuế: 4401063195
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NGỌC GIA MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng công trình thủy