1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Điện thoại: 0906989789
Người đại diện: LÊ BẬT CÔNG
Mã số thuế: 5801450659-002
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN LONG NGUYÊN – CHI NHÁNH DI LINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng nhà để ở