168
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38974468
CS CƠ KHÍ HỒNG HẢI
– NHẬN LÀM KHUÔN MẪU
– NHẬN LÀM CHI TIẾT MÁY
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI