860
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39403324
CS KỲ TAM
– TIỆN,
– HÀN ĐIỆN,
– SỬA CHỮA CÁC DV TÀU BIỂN,
– PHỤC HỒI VÍ SAU XE NÂNG HÀNG,
– CÁC CHI TIẾT MÁY CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI