426
Ngành nghề : LƯỚI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39520529
CS LƯỚI THÉP QUANG HUY
– Sản xuất các loại lưới thép inox cho ngành gia cầm
– Sản xuất các loại lưới thép inox cho ngành thủy hải sản
– Sản xuất các loại lưới thép inox cho ngành công nghiệp xây dựng
– Sản xuất các loại lưới thép inox sàng cát, đá
  • LƯỚI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI