864
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)37754509
CTY CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TÀU THUỶ
ĐƯỜNG THỦY – CUNG ỨNG THIẾT BỊ ĐÓNG TÀU
  • ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI