1479
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3631071
CTY CƠ KHÍ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TÀU THỦY MIỀN TRUNG – CN
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI