CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH (BDC)

59-61 THỢ NHUỘM, HOÀN KIẾM
26 Tháng Chín, 2019 / 1573
CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH (BDC)
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024)38265527

Trang thiết bị và dịch vụ truyền hình TRUYỀN HÌNH – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ