1571
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)38265527
Email: sales@bdc.vn
Website: bdc.vn
CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH (BDC)
Trang thiết bị và dịch vụ truyền hình
  • TRUYỀN HÌNH – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI