644
Tỉnh thành : PHÚ YÊN
Điện thoại: (0257)3565013
CTY CÔNG NGHIỆP NÔNG THỦY SẢN PHÚ YÊN (THIMEXCO)
  • THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XUẤT NHẬP KHẨU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI