727
Ngành nghề : GỖ - XUẤT NHẬP KHẨU
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)3767293
Email: khaviwood@dng.vnn.vn;govietduc@khaviwood.com.vn
Website: www.khaviwood.com.vn;www.govietduc.com.vn
CTY CP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC (KHAVIWOOD)
– SX CƠ BIDA
– ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU
– KHAI THÁC & CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE
  • GỖ – XUẤT NHẬP KHẨU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI