1114
Ngành nghề : CÔNG TY THÉP
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3732998
Email: ssm@ssm.com.vn
Website: www.ssm.com.vn
CTY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
– CHẾ TẠO CÁC LOẠI CỘT THÉP CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP VIỄN THÔNG
– XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY & TRẠM ĐẾN 500KW
– KHUNG NHÀ TIỀN CHẾ CHO NHÀ CÔNG NGHIỆP
– GIA CÔNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG CÁC KẾT CẤU THÉP
  • THÉP – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI