858
Ngành nghề : CÔNG TY THÉP
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3931168
Email: reception@csvc.com.vn
Website: csvc.com.vn
CTY CP CHINA STEEL SUMIKIN VIỆT NAM (CSVC)
SX SẮT, THÉP, GANG ….
  • THÉP – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI