145
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Điện thoại: (0203)3854392
CTY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ VINACOMIN
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI