952
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Điện thoại: (0228)3829519
CTY CP CƠ KHÍ NAM NINH
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI